وصیت نامه شهید اسفندیار غریبی

بسمه تعالی

به نام خدا و درود به روا